جدول اعلام نرخ پاسپورت دومینیکا | DONATION

نفرات روش DONATION تعداد کمک به دولت پردازش بررسی امنیتی صدور پاسپورت هزینه کارگزار مبالغ اعلامی به متقاضی
نفر اصلی 1 100000 1000 7500 315 5000 113000
زوج 2 125000 1000 11500 630 5000 143000
زوج + 1 فرزند زیر 16 سال 3 138000 1000 11500 945 5000 156000
زوج + 1 فرزند بالای 16 سال 3 138000 1000 15500 945 5000 159000
زوج +2 فرزند زیر 16 سال 4 138000 1000 11500 1260 5000 156000
زوج +2 فرزند بالای 16 سال 4 138000 1000 19500 1260 5000 164000
زوج +1 فرزند زیر 16 سال + 1 فرزند بالای 16 سال 4 138000 1000 155000 1260 5000 160000
زوج + 3 فرزند زیر 16 سال 5 148000 1000 12500 1575 5000 168000
زوج + 3 فرزند بالای 16 سال 5 148000 1000 23500 1575 5000 179000
زوج + 2 فرزند زیر 16 سال + 1 فرزند بالای 16سال 5 148000 1000 15500 1575 5000 171000
زوج + 4 فرزند زیر 16 سال 6 158000 1000 11500 1890 5000 177000
زوج + 4 فرزند بالای 16 سال 6 158000 1000 27500 1890 5000 193000
زوج+ 2 فرزند بالای 16سال+ 2فرزند زیر 16 سال 6 158000 1000 19500 1890 5000 185000
زوج + 5 فرزند زیر 16 سال 7 168000 1000 11500 2205 5000 187000
زوج + 4 فرزند زیر 16 سال + 1 فرزند بالای 16 سال 7 168000 1000 15500 2205 5000 191000
زوج + 6 فرزند زیر 16 سال+ 2 فرزند بالای 16 سال 10 178000 1000 19500 3150 5000 207000
نفرات روش DONATION تعداد کمک به دولت پردازش بررسی امنیتی صدور پاسپورت هزینه کارگزار مبالغ اعلامی به متقاضی
نفر اصلی 1 100000 1000 7500 315 5000 113000
زوج 2 125000 1000 11500 630 5000 143000
زوج + 1 فرزند زیر 16 سال 3 138000 1000 11500 945 5000 156000
زوج + 1 فرزند بالای 16 سال 3 138000 1000 15500 945 5000 159000
زوج +2 فرزند زیر 16 سال 4 138000 1000 11500 1260 5000 156000
زوج +2 فرزند بالای 16 سال 4 138000 1000 19500 1260 5000 164000
زوج +1 فرزند زیر 16 سال + 1 فرزند بالای 16 سال 4 138000 1000 155000 1260 5000 160000
زوج + 3 فرزند زیر 16 سال 5 148000 1000 12500 1575 5000 168000
زوج + 3 فرزند بالای 16 سال 5 148000 1000 23500 1575 5000 179000
زوج + 2 فرزند زیر 16 سال + 1 فرزند بالای 16سال 5 148000 1000 15500 1575 5000 171000
زوج + 4 فرزند زیر 16 سال 6 158000 1000 11500 1890 5000 177000
زوج + 4 فرزند بالای 16 سال 6 158000 1000 27500 1890 5000 193000
زوج+ 2 فرزند بالای 16سال+ 2فرزند زیر 16 سال 6 158000 1000 19500 1890 5000 185000
زوج + 5 فرزند زیر 16 سال 7 168000 1000 11500 2205 5000 187000
زوج + 4 فرزند زیر 16 سال + 1 فرزند بالای 16 سال 7 168000 1000 15500 2205 5000 191000
زوج + 6 فرزند زیر 16 سال+ 2 فرزند بالای 16 سال 10 178000 1000 19500 3150 5000 207000

جدول اعلام نرخ پاسپورت دومینیکا | REAL STATE

نفرات روش REAL STATE تعداد سرمایه گذاری هزینه دولتی پردازش بررسی امنیتی صدور پاسپورت هزینه کارگزار مبالغ اعلامی به متقاضی
نفر اصلی 1 85000 25000 1000 7500 315 5000 124000
زوج 2 92000 35000 1000 11500 630 5000 145000
زوج + 1 فرزند زیر 16 سال 3 95000 35000 1000 11500 945 5000 148000
زوج + 1 فرزند بالای 16 سال 3 95000 35000 1000 15500 945 5000 151000
زوج +2 فرزند زیر 16 سال 4 95000 35000 1000 11500 1260 5000 148000
زوج +2 فرزند بالای 16 سال 4 95000 35000 1000 19500 1260 5000 157000
زوج +1 فرزند زیر 16 سال + 1 فرزند بالای 16 سال 4 95000 35000 1000 15500 1260 5000 153000
زوج + 3 فرزند زیر 16 سال 5 95000 50000 1000 12500 1575 5000 166000
زوج + 3 فرزند بالای 16 سال 5 95000 50000 1000 23500 1575 5000 170000
زوج + 2 فرزند زیر 16 سال + 1 فرزند بالای 16سال 5 95000 50000 1000 15500 1575 5000 171000
زوج + 4 فرزند زیر 16 سال 6 95000 50000 1000 11500 1890 5000 165000
زوج + 4 فرزند بالای 16 سال 6 95000 50000 1000 27500 1890 5000 181000
زوج+ 2 فرزند بالای 16سال+ 2فرزند زیر 16 سال 6 95000 50000 1000 19500 1890 5000 173000
زوج + 5 فرزند زیر 16 سال 7 95000 75000 1000 11500 2205 5000 190000
زوج + 4 فرزند زیر 16 سال + 1 فرزند بالای 16 سال 7 95000 75000 1000 15500 2205 5000 194000
زوج + 6 فرزند زیر 16 سال+ 2 فرزند بالای 16 سال 10 95000 150000 1000 19500 3150 5000 273000
نفرات روش REAL STATE تعداد سرمایه گذاری هزینه دولتی پردازش بررسی امنیتی صدور پاسپورت هزینه کارگزار مبالغ اعلامی به متقاضی
نفر اصلی 1 85000 25000 1000 7500 315 5000 124000
زوج 2 92000 35000 1000 11500 630 5000 145000
زوج + 1 فرزند زیر 16 سال 3 95000 35000 1000 11500 945 5000 148000
زوج + 1 فرزند بالای 16 سال 3 95000 35000 1000 15500 945 5000 151000
زوج +2 فرزند زیر 16 سال 4 95000 35000 1000 11500 1260 5000 148000
زوج +2 فرزند بالای 16 سال 4 95000 35000 1000 19500 1260 5000 157000
زوج +1 فرزند زیر 16 سال + 1 فرزند بالای 16 سال 4 95000 35000 1000 15500 1260 5000 153000
زوج + 3 فرزند زیر 16 سال 5 95000 50000 1000 12500 1575 5000 166000
زوج + 3 فرزند بالای 16 سال 5 95000 50000 1000 23500 1575 5000 170000
زوج + 2 فرزند زیر 16 سال + 1 فرزند بالای 16سال 5 95000 50000 1000 15500 1575 5000 171000
زوج + 4 فرزند زیر 16 سال 6 95000 50000 1000 11500 1890 5000 165000
زوج + 4 فرزند بالای 16 سال 6 95000 50000 1000 27500 1890 5000 181000
زوج+ 2 فرزند بالای 16سال+ 2فرزند زیر 16 سال 6 95000 50000 1000 19500 1890 5000 173000
زوج + 5 فرزند زیر 16 سال 7 95000 75000 1000 11500 2205 5000 190000
زوج + 4 فرزند زیر 16 سال + 1 فرزند بالای 16 سال 7 95000 75000 1000 15500 2205 5000 194000
زوج + 6 فرزند زیر 16 سال+ 2 فرزند بالای 16 سال 10 95000 150000 1000 19500 3150 5000 273000

معرفی کشور دومینیکا

قبل از صحبت راجب پاسپورت دومینیکا به معرفی خود آن کشور می پردازیم. دومینیکا (به انگلیسی Dominica) یک کشور جزیره ای است که در دریای کارائیب قراردارد. این کشور بخواطر طبیعت بکری که دارد به “جزیره طبیعت کارائیب” معروف است. این کشور حدود 75 هزار نفر جمعیت دارد که اکثرا به زبان انگلیسی صحبت می کنند. در سال 1493 میلادی این جزیره توسط کریستف کلمب کشف شد، جالب است بدانید حدود 90% ساکنان این کشور سیاه پوست و هنوز حدود چهار هزار نفر از بومیان کارائیب در آنجا زندگی می کنند. ساختار این جزیره آتشفشانی است ولی از آنجایی که این آتشفشان ها فعال نیستند جای نگرانی وجود ندارد.

سیاست و اقتصاد دومینیکا

حکومت دومینیکا مردم سالار و دموکراتیک است که رئیس جمهور و نمایندگان پارلمان این کشور توسط مردم انتخاب می شوند. دومینیکا برای جذب سرمایه و توسعه خود اقدام به اعطای تابعیت و حقوق شهروندی دومینیکا به کسانی می کند که در این کشور سرمایه گذاری کنند و یا مبلغی بلاعوض به دولت کمک کنند.

قدرت پاسپورت دومینیکا در جهان

قدرت پاسپورت دومینیکا بر اساس جدیدترین رتبه بندی های سایت Passport Index پاسپورت دومینیکا در رتبه 31 جهان قرار دارد. در حال حاضر امکان سفر به 91 کشور بدون نیاز به ویزا از جمله ناحیه شنگن و سفر به 42 کشور با ویزای فرودگاهی، با در دست داشتن پاسپورت این کشور امکان پذیر است. دریافت اطلاعات بیشتر: https://www.passportindex.org/passport/dominica/

پاسپورت دومینیکا

درخواست اخذ اقامت و ملیت کشور دومینیکا و یا پاسپورت دومینیکا در طی سالیان اخیر میان ایرانیان افزایش داشته است. اخذ تابعیت کشوری که پاسپورت قدرتمندی دارد برای ایرانی هاییss که مایل به مهاجرت و یا سفر به دور دنیا، مراوده و معامله با شرکت ها و بیزنس های خارجی و فرصت های بین المللی جهت پیشرفت و بهبود شرایط زندگی خودشان هستند، در تمامی زمینه های کاری، تحصیلی و رفاه زندگی بهترین انتخاب است. لطفا تا انتهای این مطلب با اوج آرام همراه باشید. شما می توانید با اخذ تابعیت و اقامت دومینیکا به صورت دائمی پاسپورت یک کشور مشترک المنافع که دارای ارزش بالایی است را دریافت کنید و حتی بدون حضور و ارائه مدرک زبان انگلیسی و سایر شروط دشواری که سایر پاسپورت های جهان دارند، به شکل دائمی از مزایای یک پاسپورت قدرتمند بهره مند شوید. پاسپورت دومینیکا این نکته را مد نظر داشته باشید که با دریافت تابعیت دومینیکا شما به نحوی برای فرزندان و نسل های آینده خود شرایط تحصیل در بهترین کشورهای دنیا و همچنین برخورداری از پاسپورت دوم کشوری رو به توسعه نظیر دومینیکا را فراهم خواهید کرد. کشور دومینیکا عضو اتحادیه کشورهای مشترک المنافع با انگلیس می باشد و به طبع برخوردار از حمایت انگلیس است. بدین ترتیب اعتبار پاسپورت دومینیکا روز به روز بیشتر خواهد شد. با در نظر گرفتن سیاست آرام و فاقد تنش این دومینیکا با سایر کشور های جهان، قدرت پاسپورت دومینیکا در آینده همچنان بیشتر خواهد شد.

اخذ پاسپورت دومینیکا

متقاضی های دریافت پاسپورت دومینکا توسط این کشور دعوت می شوند تا با سرمایه گذاری کردن در آنجا سبب ایجاد فرصت های شغلی برای مردم کشور و توسعه اقتصادی و تجاری دومینیکا بشوند. بدین ترتیب کشور دومینیکا ضمانت می کند که شرایطی قانونی همراه با پشتیبانی ای کامل برای جذب سرمایه گذار ها به جهت اخذ پاسپورت دومینیکا و رسیدن به اهداف خود ارائه نماید. شما برای اخذ پاسپورت دومینیکا دو راه پیش رو دارید، افراد مختلف بر حسب شرایط و میزان سرمایه خود یکی از این دو روش را انتخاب می کنند:
 1. کمک مالی بلاعوض به دولت دومینیکا
 2. سرمایه‌گذاری کردن در پروژه‌های مورد تایید واقع در کشور دومینیکا
لطفا توجه داشته باشید علاوه بر هزینه های اصلی که بابت اعطای کمک بلاعوض به دولت دومینیکا و یا سرمایه گذاری در کشور دومینیکا پرداخت می شود, مبالغی دیگر جهت ثبت شهروندی شما، بررسی کردن پرونده، هزینه صدور پاسپورت و شناسنامه شما و همینطور بررسی موارد امنیتی هم از شما دریافت می گردد. برای دریافت پاسپورت برای خانواده، یک نفر به عنوان نفر اصلی شاخته می شود و مابقی اعضای خانواده زیرمجموعه پرونده او محسوب می شوند. مثلا فرض کنید در یک خانواده با چهار نفر عضو، پدر نفر اصلی خواهد شد و همسر و فرزندان خانواده زیر مجموعه پدر خواهند بود.

مزایای پاسپورت دومینیکا

مسافرت بدون نیاز به ویزا از جمله مهم‌ ترین مزایای پاسپورت دومینیکا می باشد. به دلیل اینکه شما با در دست داشتن آن قادر به سفر کردن بدون نیاز ویزا به بیش از 140 کشور دنیا شامل کشور های منطقه شنگن (اسپانیا، چک، فرانسه، آلمان ایتالیا و …) انگلیس، کره‌جنوبی … را خواهید بود. اگر که درخواست دریافت ویزای آمریکا یا کانادا را داشته باشید، این پروسه با داشتن پاسپورت دومینیکا بسیار آسان تر است. بعد از اخذ پاسپورت دومینیکا  شما به صورت مادام العمر شهروند این کشور خواهید بود و تحت هیچ شرایطی این امتیاز از شما گرفته نخواهد شد. پاسپورت این کشور به شما این اجازه را خواهد داد تا شهروندی کشور دومینیکا را به فرزندان و نسل‌ های آینده خود انتقال دهید. شهروندان کشور دومینیکا بخواطر درآمدی که در خارج از کشور دومینیکا به دست می‌آورند، نیاز نیست مالیات پرداخت کنند. با به همراه داشتن پاسپورت دومینیکا شما خواهید توانست علاوه بر این کشور، در سایر کشورهای منطقه کارائیب نیز سرمایه‌ گذاری کنید و به دلیل اینکه مقدار مالیات کمتری بر شما اعمال می گردد، درآمد شما بیشتر خواهد شد. اگر مدارک شما کامل باشد، دریافت پاسپورتدومینیکا کمتر از ۴ ماه زمان خواهد برد و نسبت سایر کشور ها هزینه مناسب تری دارد. شما نیاز حضور فیزیکی در این کشور ندارید تا شهروند دومینیکا محسوب شوید.

قدرت پاسپورت دومینیکا

 1. قدرت پاسپورت یک کشور از جمله اصلی ترین مزایای شهروندی آن کشور محسوب می شود. رتبه گذرنامه دومینیکا در دنیا 32 جهان است که در مقایسه با دیگر کشور های جهان رتبه بالایی است.
 2. قدرت پاسپورت دومینیکا بر حسب تعداد کشور هایی که بدون داشتن ویزا می توان به آنها سفر کرد محاسبه می شود. با در دست داشتن پاسپورت کشور دومینیکا شما قادر خواهید بود که به بیشتر از 140 کشور در جهان بدون داشتن ویزا و یا با ویزای فرودگاهی سفر کنید.
 3. با داشتن پاسپورت دومینیکا شما قادر به سفر به کشورهایی خواهید بود که در حالت عادی نیاز به اخذ ویزا دارند. برای مثال در اروپا، برای ورود به حوزه شنگن از اطباع بسیاری از کشور ها می خواهد تا ویزا دریافت کنند. در عین حال، با در دست داشتن پاسپورت کشور دومینیکا شما از تمامی ملزومات ویزای شنگن معاف خواهید بود و می توانید بدون اخذ ویزا، وارد کشور های حوزه شنگن شوید.
 4. با داشتن ویزای شنگن شما  می توانید بدون ویزا به کشور های انگلستان و روسیه سفر کنید.  این کشور ها هردو با داشتن گذرنامه دومینیکا قابل سفر هستند. این حقیقت که دارندگان گذرنامه دومینیکا برای سفر به هیچ کدام از کشور های شنگن، انگلیس یا روسیه نیازی به ویزا ندارند، بیانگر قدرت گذرنامه دومینیکا می باشد. (تعداد کمی از کشور ها چنین گذرنامه ای دارند)

خرید پاسپورت دومینیکا

جهت خرید پاسپورت دومینیکا دو روش اصلی وجود دارد. روش اول سرمایه گذاری در دومینیکا با کارهایی مانند خرید ملک در دومینیکا و روش دوم اهدای مبلغی به عنوان کمک بلاعوض به دولت می باشد. در روش donation هزاین مسئله برخی از افراد مایل هستند روشی را انتخاب نمایند که بتوانند سرمایه خود را حفظ کرده و پس از چند سال مجددا پس بگیرند. خرید پاسپورت دومینیکا بدین ترتیب برای خرید پاسپورت دومینیکا شما گزینه هایی مانند خرید ملک را هم دارید اما با در نظر داشتن  مسافت بسیار دور این کشور نسبت به ایران و مشکلاتی که هنگام فروش ملک ممکن است پیش بیاید این روش نیز توصیه نمی شود. شرایط اولیه اخذ اقامت دومینیکا شامل موارد زیر می شود.:
 • فرد متقاضی باید حداقل 18 سال سن داشته باشد
 • فرد متقاضی نباید هیچ گونه سابقه کیفری داشته باشد
خرید پاسپورت دومینیکا یکی از مناسب ترین و به اقتصادی ترین روش های دریافت پاسپورت دوم و اخذ اقامت کشوری دیگر است. حقیقتا می شود گفت فقط دریافت تابعیت این کشور دلیل این مسئله نیست زیرا شما با دریافت این پاسپورت خواهید توانست از امتیاز های متعددی  برخوردار شوید. مانند:
 • قابلیت مهاجرت سریع و اخذ پاسپورت دومینیکا در کمتر 6 ماه
 • برخوردار شدن از یک پاسپورت معتبر قدرتمند با رتبه بندی جهانی بالا
 • امکان سفر کردن به بیشتر از 140 کشور در دنیا بدون نیاز داشتن به درخواست ویزا
 • نیاز نداشتن به ارائه مدرک زبان و سابقه‌ کاری برای دریافت پاسپورت
 • نیاز نداشتن به حضور فیزیکی در کشور دومینیکا جهت اخذ پاسپورت

هزینه پاسپورت دومینیکا

با پرداخت مبلغی معقول در یک بازه زمانی کوتاه مدت اخذ گذرنامه دومینیکا انجام می شود. دریافت گذرنامه دومینیکا با در نظر داشتن زمان و هزینه پرداختی در مقایسه با دیگر کشور های قاره اروپا و امریکا که شما می بایست سرمایه گذاری های سنگین و یا ثبت شرکت انجام دهید که نیازمند سطح دانش و تسلط زیاد به قوانین مالیاتی و بازارهای کشور مقصد می باشد. قیمت پاسپورت دومینیکا همینطور سود ده بودن بیزنس شما برای کشور مورد نظر باید ثابت شود و این پروسه ممکن است سالیان زیادی زمان ببرد و نیاز به اقامت چندین ساله شما در کشور مقصد داشته باشد. که این مورد در مقایسه با پاسپورت دومینیکا که هیچگونه پیچیدگی خاصی ندارد و در کمتر از چندماه کل پروسه اخذ پاسپورت انجام می شود، چندان منطقی به نظر نمی رسد..

قیمت پاسپورت دومینیکا

 
یک نفر خانواده دو نفره خانواده سه نفره خانواده چهار نفره خانواده پنج نفره
100 هزار دلار + حق الوکاله + هزینه دولت 150 هزار دلار + حق الوکاله + هزینه دولت 175 هزار دلار + حق الوکاله + هزینه دولت 200 هزار دلار + حق الوکاله + هزینه دولت 225 هزار دلار + حق الوکاله + هزینه دولت
  قیمت ها مطابق جدول فوق می باشند. لطفا جهت دریافت اطلاعت بیشتر با کارشناسان اوج آرام تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید